Onze evenementen
Schrijf je in en WIN

Algemene voorwaarden

laatst bijgewerkt: januari 2012

Algemene voorstelling van het aanbod van Uneek concepts

De website onzepromoties.be is eigendom van Uneek Concepts gcv.

Uneek concepts gcv is een gewone commanditaire vennootschap die, als tussen persoon, gespecialiseerd is in het aanbieden, in verschillende steden en gemeenten gelegen in België, via verschillende media, van diensten en of van leveringen van goederen tegen promotietarieven.

Uneek concepts biedt op zijn internet site acties, kortingen, promoties en dergerlijke, hierna diensten genoemd, aan die de aankoop van goederen of het verwerven van diensten toestaan welke door andere partnerondernemingen ("Partners") tegen een voorkeurstarief en gedurende een in de tijd beperkte periode worden verstrekt. Deze in tijd beperkte periode wordt bepaald door de Partners zelf en kan eventueel in uitzonderlijke gevallen gewijzigd worden.

Uneek concepts treedt slechts als tussenpersoon op deze diensten te promoten. Deze zijn door de Partners aan de gerbuiker aangeboden tegen voorwaarden bepaald door deze partners en weergegeven op de website en/of op de promotie.

De promoties op de website van Uneek concepts zijn eventueel afdrukbaar. Dit is niet noodzakelijk.

De promoties die Uneek concepts zullen aanbieden zijn slechts definitief en gevalideerd op het ogenblik waarop de partner deze heeft ingegeven via het administratief gedeelte van de website die enkel toegangkelijk is met de gebruikersnaam en het paswoord van de partner zelf. Na bevestiging zal deze promotie niet meer te wijzigen zijn.

Wat zijn de voordelen voor u?

Uneek concepts kan u veel gerichter diensten aanbieden. Enkel indien u dit wenst, wordt u op de hoogte gehouden van deze diensten.

Voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens houdt Uneek concepts zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Bescherming van de privacy van deelnemers is belangrijk. Voor zover er op onzepromoties.be wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven. Gegevens uit ons klantenbestand worden onder geen enkele voorwaarde vrijgegeven aan derden.

Prijzen voor gebruikers

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt deze apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wetgeving, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. Indien u gebruikt maakt van deze website en of informatie die zei verstrekt gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring, de voorwaarden wedstrijden en de disclaimer. Uneek Concepts behoudt het recht op elk gewenst moment deze algemene voorwaarden, privacyverklaring, voorwaarden wedstrijden en disclaimer zonder verdere aankondiging aan te passen dan wel uit te breiden. Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.